Красноармійський професійний ліцей

Вы вошли как Гість | Группа "Гості" | RSS   

Корисні посилання
Переклад сайту
Выбрать язык / Select language:
Ukranian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish
Форма входа

Правила прийому

ПРАВИЛА

прийому до Красноармійського професійного ліцею

в 2015-2016 навчальному році


І. Загальна частина
 


1.1. До Красноармійського професійного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що проживають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства, що проживають в Україні на законних підставах, користуються правами на здобуття професійно-технічної освіти на рівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

 1.5.    Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія


 

2.1. Прийом до Красноармійського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  у  тому   числі   Типових правил,   затверджуються  керівником ліцею за погодженням зі структурними підрозділами з питань професійно-технічної освіти обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Красноармійського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди в ліцеї.

Прийом до ліцею в 2014-2015 навчальному році здійснюється за такими професіями відповідно до ліцензії серія АВ № 529186 (ДАК від 17.12.2009 р., протокол № 80, наказ МОН України від 31.12.2009 р. № 3101-Л):

 

 

Первинна професійна освіта:

1. Електрослюсар підземний; машиніст підземних установок з отриманням повної загальної середньої освіти

Код професії: електрослюсар підземний  7241, машиніст підземних установок 8333

Вимоги щодо освітнього рівня вступника: базова загальна середня освіта

Планові обсяги прийому: 30

Плановий освітньо-кваліфікаційний рівень випускника: електрослюсар підземний 3 розряду; машиніст підземних установок 3 розряду

Термін навчання: 3,5 роки

Форма навчання: денна

Обмеження з професії за статтю: чоловіки

Обмеження з професії за віком вступника: 15 років станом на 01.09.2014 р.

Обмеження з професії за медичними показниками професійної придатності учня:  за довідкою встановленої форми

      

 2. Електрослюсар підземний; електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування; гірник підземний  з отриманням повної загальної середньої освіти

Код професії: електрослюсар підземний 7241, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 7241, гірник підземний 7111

Вимоги щодо освітнього рівня вступника: базова загальна середня освіта

Планові обсяги прийому: 30

Плановий освітньо-кваліфікаційний рівень випускника: електрослюсар підземний 3 розряду; електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 3 розряду; гірник підземний 2 розряду

Термін навчання: 3,5 роки

Форма навчання:денна

Обмеження з професії за статтю: чоловіки

Обмеження з професії за віком вступника:15 років станом на 01.09.2014 р.

Обмеження з професії за медичними  показниками професійної придатності учня: за довідкою встановленої форми

 

 

3. Електрослюсар підземний

Код професії: електрослюсар підземний  7241

Вимоги щодо освітнього рівня вступника: повна загальна середня освіта

Планові обсяги прийому: 30

Плановий освітньо-кваліфікаційний рівень випускника: електрослюсар підземний 3 розряду;

Термін навчання: 1 рік

Форма навчання: денна

Обмеження з професії за статтю: чоловіки

Обмеження з професії за віком вступника: 18 років станом на 01.03.2015 р.

Обмеження з професії за медичними показниками професійної придатності учня: за довідкою встановленої форми

 

4. Електрозварник ручного зварювання; контролер зварювальних робіт з отриманням повної загальної середньої освіти

Код професії: електрозварник ручного зварювання  7212; контролер зварювальних робіт  7212

Вимоги щодо освітнього рівня вступника: базова загальна середня освіта

Планові обсяги прийому: 30

Плановий освітньо-кваліфікаційний рівень випускника: електрозварник ручного зварювання 3 розряду; контролер зварювальних робіт 2 розряду

Термін навчання: 3,0 роки

Форма навчання: денна

Обмеження з професії за статтю:чоловіки

Обмеження з професії за віком вступника:15 років станом на 30.06.2014 р.

Обмеження з професії за медичними показниками професійної придатності учня: за довідкою встановленої форми


Перепідготовка:

1. Електрослюсар підземний

Код професії: електрослюсар підземний 7241

Вимоги щодо освітнього рівня вступника: повна загальна середня освіта

Планові обсяги прийому:10

Плановий освітньо-кваліфікаційний рівень випускника: електрослюсар підземний 3 розряду;

Термін навчання:  5 місяців

Форма навчання: денна

Обмеження з професії за статтю: чоловіки

Обмеження з професії за віком вступника: 18 років

Обмеження з професії за медичними показниками професійної придатності учня: за довідкою встановленої форми

 

2. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Код професії: електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування  7241

Вимоги щодо освітнього рівня вступника: повна загальна середня освіта

Планові обсяги прийому: 10

Плановий освітньо-кваліфікаційний рівень випускника: електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 3 розряду;

Термін навчання: 4 місяців

Форма навчання: денна

Обмеження з професії за статтю: чоловіки

Обмеження з професії за віком вступника: 18 років

Обмеження з професії за медичними показниками професійної придатності учня: за довідкою встановленої форми


 

3. Столяр будівельний

Код професії: електрослюсар підземний   7124

Вимоги щодо освітнього рівня вступника: повна загальна середня освіта

Планові обсяги прийому: 10

Плановий освітньо-кваліфікаційний рівень випускника: столяр будівельний 2 розряду;

Термін навчання: 4 місяців

Форма навчання: денна

Обмеження з професії за статтю: чоловіки

Обмеження з професії за віком вступника: 18 років

Обмеження з професії за медичними показниками професійної придатності учня: за довідкою встановленої форми


2.6. Прийом документів до ліцею за формою навчання «Первинна професійна технічна освіта» завершується до 25.08.2014 р., у разі не виконання державного замовлення прийом може бути продовжено за листом МОН України, а за формами «Перепідготовка»,  «Підвищення кваліфікації» – проводиться протягом навчального року у міру комплектування  навчальних  груп.

 

ІІІ. Документи для вступу


3.1. Вступники (учні) подають особисто заяву про вступ до Красноармійського професійного ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням та його копію; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 8 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • довідку з місця проживання;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).  

        Вступники (слухачі) подають особисто заяву про вступ до Красноармійського професійного ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту – оригінал або завірену копію;
 • оригінал документу або завірену копію документу про робітничу кваліфікацію;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • копію ідентифікаційного номера;

Вступники (учні, слухачі) пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

 3.2. Особи (слухачі), які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до Красноармійського професійного ліцею проводиться без вступних випробувань шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту та за результатами співбесіди (додаток № 1).

4.2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань.

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на засідання приймальної комісії до складу учнів не зараховуються.

4.4. Результати конкурсного відбору на навчання оформляються протоколом приймальної комісії.

 

V. Зарахування 

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови    Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до ліцею за направленням замовника робітничих кадрів.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного  відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5.  Зарахування до Красноармійського професійного ліцею здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Красноармійського професійного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Красноармійського професійного ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.


 

  VІ. Прикінцеві положення

 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, із числа вступників, що мають вступний бал не нижче встановленого. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про відрахування.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих правил Красноармійським професійним ліцеєм здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядкований заклад    освіти    Донецькою   обласною  державною адміністрацією та створеною нею органом управління професійно-технічною освітою. 

Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Час

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz